Porta Aberta
O catecismo do labrego
de V. Lamas Carvajal
AS NOSAS OBRAS
01-04-1998
Escola Oficial de Idiomas
11-05-1998
CP Canicouva
15-05-1998
Escola Enxeñeiros Industriais
30-05-1998
Centro Cultural da Cañiza
06-06-1998
AAVV de Castrelos
24-10-1998
Centro Cultural Caixanova
28-11-1998
AAVV San Miguel de Oia
Directora
Froíña García
Muller 1
Sesé Conde
Muller 2
Lorena Mª Lago
Muller 3
Belén García
Muller 4
Xela R. Abelairas
Muller 5
Aranzazu Ferndz
Home 1
Daniel Merino
Home 2
Xoán Carlos Davila
Representacións


Asociación de Antigos Alumnos da Escola Oficial de Idiomas de Vigo