Porta Aberta
Os vellos non deben de namorarse
de Castelao
AS NOSAS OBRAS
22-03-1996
Escola Oficial de Idiomas
26-04-1996
UNED de Pontevedra
18-05-1996
Centro Cultural Abrente de Mos
03-11-1996
Centro Cultural Cabral
29-11-1996
Auditorio Caixanova
Directora
Froíña García


Don Saturio
Froiña García
As lavandeiras
Penélope Aranda
Lela
María Quinteiro

Carme Paredes
A morte
Xoán C. Davila

A. Belén García
As irmáns
Lorena Mª Lago
Axudante do crego
Adrián Clemente

Ana ValebonaAna AañaSonia Campos


O carabineiro
Pablo Fernández


Representacións


Asociación de Antigos Alumnos da Escola Oficial de Idiomas de Vigo